TRAVELNEWS.CZ

Čechy a Slovensko Čechy a Slovensko Nesprávné testování klientů cestovních kanceláří

Nesprávné testování klientů cestovních kanceláří

0dskxslppymwu19mrairgzxqlzyhdwtermws arbzjx9wdyhjrnnu_-sgdslng3gjqqz7ja

V posledních dnech se v médiích objevily zprávy o velmi zvláštním způso-bu testování českých klientů některých cestovních kanceláří. Zprávy uváděly, že klienti jsou tes-továni samotestem a byly jim rozdávány předem připravené certifikáty s razítkem egyptského lékaře.

Asociace cestovních kanceláří České republiky se velmi důrazně distancuje od takových praktik a potvrzuje, že se tyto zprávy netýkají jejích členů. Členové ACK ČR dodržují předepsaná naříze-ní, i když s mnohými nesouhlasíme a dlouhodobě je kritizujeme.

Ohrazujeme se proti uvedenému postupu testování, které zpochybňuje seriózní přístup cestov-ních kanceláří k této problematice. Ministerstvo zdravotnictví by mělo celý případ řádně prošetřit a v případě, že shledá pochybení, vyvodit důsledky.

ACK ČR, jako největší sdružení subjektů cestovního ruchu, podporuje snahu, aby testování pro-bíhalo transparentně v zájmu zdraví našich klientů a ne způsobem, kdy se vědomě obcházejí pravidla a ještě daný subjekt generuje díky předražené ceně za fakticky fiktivní testování značný ekonomický efekt a to je zcela v rozporu s dobrými mravy a etikou podnikání.

ACK CŘ dlouhodobě žádá audit přístupu Ministerstva zdravotnictví k cestování a revizi jeho naří-zení, aby se vše dostalo do souladu s reálnou potřebou ochrany a možnosti cestovat.

Kontakt

Jan Papež, místopředseda ACK ČR