Svět Svět Pouštní rezervace v Dubaji představuje první výroční zprávu

Pouštní rezervace v Dubaji představuje první výroční zprávu

os3

Rezervace se rozkládá na ploše 225 kilometrů čtverečních. Menší část rezervace je určena turistickým aktivitám, které podléhají pečlivým kontrolám. V minulém roce do rezervace zavítalo více než 238 tisíc návštěvníků, kteří společně se zkušenými průvodci zažili jízdu po dunách či pouštní safari. Návštěvníci si také prohloubili znalosti o pouštním prostředí, divoké zvěři a její ochraně.

„Dubajská pouštní rezervace hraje důležitou roli mezi rychlou urbanizací Dubaje a ochranou pouštních oblastí a divoké zvěře, která se v ní nachází. Emirates již dvacet let pomáhá rezervaci a podporuje správné fungování ekosystému. Věříme, že tato podpora představuje investici do naší budoucnosti, a jsme rádi, že můžeme sdílet první výroční zprávu rezervace,“ řekla Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Emirates do Dubajské pouštní rezervace od jejího založení investovala 28 milionů AED. Nyní společnost plánuje vybudování návštěvnického střediska, které by mělo být dokončeno na konci roku 2021. Středisko nabídne návštěvníkům vzdělávací programy zaměřené na životní prostředí a jeho ochranu.

V důsledku pandemie byla Dubajská pouštní rezervace od poloviny března uzavřena, ke znovuotevření došlo za přísných bezpečnostních opatření v polovině června.

Fakta:

· Mezi lety 2019 a 2020 navštívilo Dubajskou pouštní rezervaci celkem 238 303 návštěvníků

· V dubnu 2020 se v Dubajské pouštní rezervaci vyskytovalo 1 425 kopytníků

· V březnu 2020 představovala rezervace domov pro 800 přímorožců arabských, 400 gazel arabských a 120 gazel pouštních.

· V roce 2019 se v rezervaci narodilo 88 mláďat přímorožců