Svět Svět Afghánistán: Bezpečnostní situace - doporučení k cestám

Afghánistán: Bezpečnostní situace - doporučení k cestám

a-f-r-o

Ministerstvo zahraničních věcí ČR důrazně nedoporučuje občanům ČR z důvodu dlouhodobě zhoršené bezpečnostní situace, trvalé hrozby teroristických útoků protivládních organizací a vysokého rizika únosů cestovat do Afghánistánu.

Žádný region v Afghánistánu nelze považovat za bezpečný. Bezpečnostní situace je nestabilní a nepředvídatelná v celé zemi. Hrozby útoků, které mohou být jak cílené, tak náhodné, se trvale objevují po celé zemi. Schopnost afghánských státních a bezpečnostních složek udržet stabilitu a zajistit bezpečnost místního obyvatelstva i zahraničních návštěvníků je stále omezená.

MZV ČR nedoporučuje privátní cesty ani cesty s cestovními kancelářemi a to právě z důvodů nepředvídatelnosti situace a minimálních záruk poskytnutí včasné pomoci v případě nebezpečí.

Mezi obyvatelstvem je značné množství zbraní, z čehož plyne i nebezpečí náhodné účasti v přestřelkách či při tzv. oslavné střelbě. V zemi je vysoká kriminalita a s tím je spojeno rovněž značné riziko únosu za účelem získání výkupného na celém území Afghánistánu.

Před případnou cestou do Afghánistánu ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD, nebo kontaktovat přímo Velvyslanectví ČR v Kábulu.

Vzhledem k poslednímu vývoji a zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi MZV ČR doporučuje zvážit okamžité opuštění země.