TRAVELNEWS.CZ

Evropa Evropa Francie - zákaz vycházení

Francie - zákaz vycházení

os1

Francouzská vláda vyhlásila od 17. 10. sanitární nouzový stav a prezident Macron oznámil, že v 9 oblastech (Paříž a celý region Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Rouen a Saint-Etienne)  bude zavedeno, po dobu nejméně 4 týdnů, striktní omezení vycházení mezi 21h a 6h.

 Vycházení bude umožněno pouze v odůvodněných případech (př. zaměstnání či naléhavá zdravotní situace).

Pohyb mezi regiony omezen není. Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor) a tzv. pravidlo 6 osob na veřejnosti i v soukromí (maximální počet osob kolem stolu v restauraci, velikost skupiny ve veřejném prostoru, doporučený max. počet účastníků soukromých oslav a setkání). 

Doporučujeme sledovat webové stránky Velvyslanectví ČR v Paříži.