TRAVELNEWS.CZ

Čechy a Slovensko Čechy a Slovensko Jaká jsou skutečná data od MMR?

Jaká jsou skutečná data od MMR?

karlovy vary_75

Asociace cestovních kanceláří České republiky nesouhlasí s mediální reakcí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ze 7. září 2021. V tiskové zprávě konstatuje, že cestovní kanceláře a cestovní agentury obdržely od státu větší pomoc než řada jiných odvětví. Čísla jsou zkreslená a neodpovídají realitě. Cestovní kanceláře a cestovní agentury však již chtějí hlavně pracovat!


lená podpora určená pro cestovní kanceláře a cestovní agentury ve svém součtu nepřevýšila 500 milionů korun“ uvá Michal Veber, výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR a dodá: Navíc tato podpora byla za období do 10. října loňského roku, přitom některá omezení stále trvají a cestovní kanceláře a agentury tedy nemohou plně podnikat. Doposud nemáme ani zcela otevřené hranice.“


Ministerstvo uvá, že celková výše podpor přesáhla 1,6 miliardy korun. Tato částka je zkreslenákolika důvodů, jednak obsahuje i obecné podpory, které od Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních vě nebo Ministerstva financí mohl obdržet kaž podnikají subjekt poškozený pandemií a s  souvisejích vládních restriktivních opatření. V takových případech se nejednalo o podporu cílenou na cestovní kanceláře a agentury. Většílenou pomoc obdrželi například ubytovatelé, nepravidelní autobusoví dopravci, lázně, kongresy a veletrhy nebo kultura. Současně nelze reálně dohledat, jaká pomoc opravdu z chto programů směřovala do cestovních agentur, jelikož se jedná o živnost volnou. Navíc ministerstvo uvedlo v součtu i dotač tituly, které nejsou určené pro cestovní kanceláře a agentury.


Zmí speciálníkon Lex voucher nebyl finanč pomocí. Představoval odsunutívazků cestovních kanceláří vůči klientům, a to ve chvíli, kdy cestovní kanceláře měly u svých zahraničch partnerůlohy ve výši několika miliard korun. Navíc ke zrušeníjezdů došlo vládním vyhlášením zákazu cestovat. Zákon také obsahoval i tzv. zranitelné osoby, kterým cestovní kanceláře musely uhrazenélohy za zájezdy obratem vrátit, cožlo u některých specificky zaměřených cestovních kanceláří fatální dopad v podobě nuceného ukončení činnosti.


Z naší analýzy vyplý, že činnost některých specializovaných oborů nebyla téměřbec podpořena. Jedná se například o IATA agentury, prodávají letenky, domá cestovní ruch či organizovaný příjezdový cestovní ruch“, konstatuje Martina Košková, manažerka asociace a doplňuje: Navíc je zavá zmiňovat podpory, které nebyly určené pro cestovní kanceláře a agentury. Jedná se například o COVID školy v přírodě nebo COVID kultura či kongresy. Tím se opět dostáme do živnosti volné a nepřehledné situaci, kterou MMR v podpoře vyčíslilo.“


I přesto, že letoš letní sezona v tradičch destinacích proběhla lépe, jsou stále země, do kterých cestovat nelze (Severní a Již Amerika, části Afriky nebo Asie) a současně jsou země, ze kterých stále do České republiky nelzeicestovat. Restrikce i nadále přetrvávají a ty dopadamultiplikacích na všechny subjekty v cestovním ruchu i mimo něj. Bez vlastní viny má řada subjektů stále propady tržeb ve výši 90 až 95 procent.


Asociace tedy žádá ministerstvo, aby zkreslováním údajů nedělalo z poctivých podnikatelů, kteří státu odvádí daně a mají vysoký podíl na příjmech státního rozpočtu a zaměstnanosti jen ty, kteří křičí o peníze. Cestovním kancelářím a cestovním agenturám ve výjezdovém i příjezdovém cestovním ruchu jde zejména o rychlé uvolnění restrikcí, které omezují jejich podnikání.